مسابقات داناب

  

  تاریخ شروع
1402/02/10
ساعت 14:45
  تاریخ پایان
1402/02/31
ساعت 22:59
  تاریخ اعلام نتایج
1402/03/19
ساعت 23:59

مسابقات طرح سواد آبی استان قم

دانش آموز عزیز، معلم گرامی

از همراهی شما در اجرای طرح داناب و انسان و محیط‌زیست در استان قم از طریق شرکت در کارگاه‌ها و نیز مسابقات طرح سپاسگزاریم.
شما عزیزان می‌توانید آثار ارزنده خود را ،ضمن درنظر گرفتن پایه تحصیلی (داناب: پایه‌های هفتم، هشتم و نهم تحصیلی و انسان و محیط زیست: پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تحصیلی)، از طریق لینک‌های زیر ارسال فرمایید.
قدر آب را بدانیم
دبیرخانه طرح سواد آبی استان قم

ارسال آثار
انجام مسابقه به صورت(ضروری)
 
 
فایل ها را به اینجا بکشید
انواع فایل های مجاز : png, jpg, mp4, 3gp, dox, docx, pdf, zip, حداکثر اندازه فایل: 64 MB, حداکثر فایل ها : 3.