چرا نجات آب

چرا نجات آب؟

اگر چه عبارت “بحران آب” در چند سال قبل، عبارتی بود که بسیاری آن را می شنیدیم و حتی به کار می بردیم، اما به تدریج، “نجات آب” کاربرد وسیع تری پیدا کرد. قبل از آن که بخواهیم از دلایل این جایگزینی صحبت کنیم، ابتدا مروری داشته باشیم که اصلا مشکل چیست و آیا اصولا نیاز است که برای عمومی کردن و یا اجتماعی کردن موضوع آب، اقدامی نمود؟

آب را مایه و سرمایه زندگی و سرزندگی دانسته اند‌ تا آن جا که بخشی بزرگی از تلاش ها برای جستجوی حیات فرازمینی، به یافتن سرنخ هایی از وجود آب در سیارات دوردست، متمرکز شده است. بر روی زمین نیز تقریبا تمامی فعالیت های ما به آن وابسته است‌. بدلیل این وابستگی، که جایگزینی هم ندارد و همچنین محدودیت منابع آب قابل استفاده، ضرورت دارد تا تعادل میان آب در دسترس و مصارف آب برقرار باشد.
این تعادل در طول پنجاه، شصت سال اخیر، خصوصا بیست سال گذشته، به طرز شدید و باورنکردنی به هم خورده است. این امر از یک سو بدلیل رشد جمعیت، تغییر الگوی زندگی و افزایش جدی در نیاز به آب و از سوی دیگر توسعه روز افزون فعالیت‌های صنعتی و کشاورزی، رخ داده و تغییرات اقلیمی نیز بر دامنه این چالش ها و مشکلات افزوده است.
در حال حاضر تقریباً یک پنجم جمعیت جهان در مناطقی زندگی می‌کنند که به صورت فیزیکی کم آب هستند و معضلات و چالش های آب، به نحو روزافزونی در بسیاری از نقاط جهان در حال گسترش هستند و عملا به یکی از اساسی ترین موانع زندگی بشر و توسعه جوامع، تبدیل شده است.
در کشور ما نیز این بر هم خوردن تعادل و عدم توجه به ظرفیت منابع آب در نقاط مختلف شکل گرفته و گسترش پیدا کرده است. در نقشه زیر وضعیت دشت های ممنوعه در سرتاسر کشور را ملاحظه می کنید. تصویری که حاکی از رو به زوال بودن منابع در اغلب استان های کشور دارد.


نادیده گرفتن توجه به محدودیت های در توسعه و افزایش مصارف و حفاظت از منابع آب، تبعات بسیار گسترده ای از قبیل سقوط سطح آب در سفره های آب زیرزمینی، شور و کم کیفیت شدن آب در چاه ها، فرونشست زمین، افزایش هزینه های تولید، گسترش مهاجرت ها و در نهایت نابودی بخش هایی از سرزمین، به دنبال خواهد داشت. در این خصوص در بخش محتواهای کمک آموزشی، اطلاعات بیشتری آمده است.

در چنین شرایطی، برای تغییر سمت و سوی بی توجهی به آب و تخریب منابع آبی، نیاز به گسترش مشارکت و شکل گیری یک عزم و همت در همه، از مدیران و تصمیم گیران تا بهره برداران و آینده سازان در حوزه آب داریم و چه بهتر که به جای تاکید بر “بحران آب” از “نجات آب” بگوییم. عبارتی که نه تنها حکایت از وجود مشکلاتی اساسی دارد بلکه نوعی امیدبخشی را نیز برای حرکت به سوی اصلاح و تغییر نوید می دهد.
در بخش های مختلف وب سایت حاضر تلاش شده تا دریچه ای که “داناب” برای نجات آب گشوده، تصویر شود. با ما همراه باشید….

 تاریخ ثبت :
  آخرین به روزرسانی :